Witamy na stronie internetowej 

Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych

Spór zbiorowy zakończony.

Dziewiątego kwietnia zarząd PKP Cargo podpisał porozumienie z centralami związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP Cargo wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.

Dodatkowo, w drugim kwartale 2014 roku, wdrożona zostanie po raz pierwszy zasada wynagradzania za osiągane cele dla ok. 300 kluczowych stanowisk w spółce - poinformował prezes Adam Purwin.


Spotkanie robocze zespołu problemowego FZZMK i Biura Kierowania Przewozami

10 marca w Jaworznie Szczakowej odbyło się spotkanie robocze zespołu problemowego FZZMK i Biura Kierowania Przewozami.

Spotkanie prowadził

Dyrektor Biura Kierowania Przewozami - Marian Płachetka.
 

W spotkaniu uczestniczyli:

Biuro Kierowania Przewozami

Krzysztof Uberman, Bogusław Kołodkiewicz, Józef Korpak

Śląsko – Dąbrowski Zakład Spółki

Dariusz Biernat, Marek Jaźwiec, Artur Ziaja

Federacja Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych

Andrzej Konieczny, Ireneusz Krzos, Bogdan Żelazny, Jan Kapłon, Piotr Kardas

Omówiono m.in. najważniejsze kwestie związane z działalnością Centrali Spółki w obszarach związanych z gospodarką paliwem trakcyjnym. 

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z wdrażanymi nowymi rozwiązaniami i sposobami tankowania lokomotyw spalinowych na stacjach paliw PKP CARGO S.A. (kontenerowe) oraz na stacjach paliw PKP Energetyka (karty paliwowe). Przedstawiony został również sposób wyznaczania norm paliwowych dla Zakładów Spółki.

Kolejne spotkanie w ramach dialogu społecznego pomiędzy Biurem Kierowania Przewozami

i FZZMK zaplanowane zostało na dzień 16.06.2014r i dotyczyć będzie spraw związanych

z organizacją ruchu pociągów (WOS, R.J.) oraz spraw dotyczących bezpieczeństwa ruchu pociągów.