Badania na licencję i świadectwo maszynisty - wystąpienie FZZMK

Badania na licencję i świadectwo maszynisty - wystąpienie FZZMK

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych otrzymuje coraz więcej sygnałów o braku możliwości wykonania badań dla maszynistów posiadających licencję oraz świadectwo maszynisty w placówkach wymienionych w informacji opublikowanej 24 marca 2017 roku na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w związku z tym wystąpiliśmy z pismem do Dyrektora Kolejowej Medycyny Pracy z prośbą o przedstawienie aktualnego wykazu placówek.

badaniadlamassynistjpg