Śląskie także nie chce udziałów w Przewozach Regionalnych

Śląskie także nie chce udziałów w Przewozach Regionalnych

Uchwałę o nieprzystępowaniu do spółki powstałej z przekształcenia spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. w spółkę akcyjną przyjęli w poniedziałek 16 grudnia radni Sejmiku Woj. Śląskiego. Będzie to oznaczało wystąpienie kapitałowe tego regionu ze spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Aktualnie spółka ta wykonuje połączenia z województwa śląskiego do sąsiednich województw, choć nie tylko.

Zarząd spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. zaproponował zmianę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 15 listopada br. zgromadzenie wspólników PR powzięło uchwałę w tej sprawie, przy czym głosowanie za uchwałą nie było równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce.  Z uzasadnienia uchwały Sejmiku Samorząd woj. śląskiego wynika że, zamierza nie składać takiego oświadczenia, na co zgodę musiał wyrazić regionalny sejmik – władny m.in. do podejmowania decyzji ws. nabywania i zbywania udziałów czy akcji.

Z informacji dla radnych Sejmiku Woj. Śląskiego z 6 marca 2015 r. wynika że, wartość udziałów spółki PR w bilansie woj. śląskiego na koniec 2014 r. wyniosła 0 zł, zgodnie z dokonanym odpisem aktualizującym. Wynikało to z m.in. generowania wówczas co roku przez PR straty, ujemnej wartości kapitału własnego czy wysokości zobowiązań przekraczającej o 50 proc. wartości aktywów.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej woj. śląskie, jako udziałowiec w tej spółce. ma roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia, z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej nie może przekraczać 10 proc. wartości bilansu majątku spółki.

Wielkość udziałów w PR w woj. śląskim szacowana jest  na 22,16 mln zł, a woj. dolnośląskiego – na 17,56 mln zł.