Świadczenia przejazdowe na rok 2017

Świadczenia przejazdowe na rok 2017

Wykup ulgowych usług transportowych na rok 2017 nie ulega zmianom, jednak będzie droższy o 3%

Wyznacznikiem ceny będzie wskaźnik na koniec dziewiątego miesiąca (III kwartału) publikowany jest przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim tygodniu października.

Przyjęcie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych transportu kolejowego według zmiany jego wartości za 7 miesięcy 2016  roku dla waloryzacji cen i opłat związanych z wykupem ulgowych usług transportowych na 2017 rok, spowoduje wzrost cen i opłat obowiązujących w 2016 roku o 3 %.

Pismo do związków zawodowych w sprawie ulg przejazdowych (kliknij i pobierz).