1000 złotych premii dla pracowników PKP Intercity

1000 złotych premii dla pracowników PKP Intercity

W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie zarządu spółki PKP Intercity ze związkami zawodowymi w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym.

Strony ustaliły, że pracownikom spółki we wrześniu bieżącego roku zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości 1000 złotych. Ustalono także wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2017 roku.
Ustalenie zasad powyżki płac nastąpi w październiku 2016 roku. FZZMK reprezentował Grzegorz Samek.