35 mln euro na wyciszenie wagonów towarowych

35 mln euro na wyciszenie wagonów towarowych

Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie z funduszu „Łącząc Europę” (Connecting European Facility, CEF) walki z hałasem kolejowym w przewozach towarowych. Dla zainteresowanych z całej Europy dostępnych będzie 35 mln euro.

Obniżenie poziomu hałasu generowanego przez przewozy towarów koleją jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. W tym celu na poziomie unijnym toczą się od kilku lat prace nad zmianą Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie hałasu. Projekt przewiduje narzucenie wymogów dotyczących maksymalnej emisji hałasu podczas przejazdu dla istniejących wagonów towarowych. Spełnienie tych wymagań zapewnić ma wyposażenie wagonów w kompozytowe wstawki hamulcowe.

Aby wesprzeć przewoźników kolejowych i właścicieli wagonów w procesie spełnienia nowych wymagań uruchomiony został trzeci konkurs o dofinansowanie z funduszu CEF tego procesu. Dofinansowanie wyniesie od 250 euro za wagon w ruchu do 100 km/h do 600 euro za wagon w ruchu do 120 km/h. Wnioski będzie można składać od 8 stycznia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.

Szacuje się, że dostosowanie taboru towarowego do nowych regulacji kosztowałoby polskich przewoźników nawet 2 mld zł. Jednak w projekcie zmian do TSI Hałas przygotowanym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej uwzględniono polskie poprawki. Tzw. szczególny przypadek umożliwi eksploatację 75% wagonów towarowych w Polsce bez wymiany wstawek hamulcowych. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe do końca 2036 roku. Jeżeli w sąsiadującym z Polską państwie członkowskim obowiązywać będzie analogiczny szczególny przypadek, takie wagony będą mogły być eksploatowane w ruchu między tymi państwami. Wiele wskazuje na to, że będzie to możliwe w ruchu między Polską i Czechami.

W najbliższym czasie projekt zmiany TSI Hałas będzie głosowany na Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei z udziałem przedstawicieli państw członkowskich. Ostateczne zakończenie prac nad dokumentem i jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej planowane są w pierwszej połowie 2019 r.

Pierwotny projekt TSI Hałas przewidywał konieczność dostosowania wszystkich wagonów do końca 2025 r. Jeśli polskie propozycje zostaną zaakceptowane, to konieczne będzie dostosowanie tylko taboru poruszającego się po „cichych sekcjach” i nieobjętego szczególnym przypadkiem – a więc około 25% polskich wagonów towarowych. Pozostałe wagony będą mogły być eksploatowane na terenie Polski bez zmian do końca 2036 r.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie dostępne są na stronach Komisji Europejskiej. Więcej informacji o procedurze naboru można znaleźć w portalu Funduszy Europejskich.