Apelujemy do Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A. o działania ws. przedłużenia umów pracownikom zatrudnionym na czas określony

Apelujemy do Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A. o działania ws. przedłużenia umów pracownikom zatrudnionym na czas określony

Szanowny Panie Prezesie, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych już 20 stycznia br pismem 20/1/01/20 informowała Zarząd Spółki, o sytuacji w jakiej znaleźli się pracownicy posiadający umowy o pracę zwarte na czas określony. Dzisiaj w tak trudnym dla wszystkich okresie związanym z epidemią, sytuacja tych pracowników stała szczególnie dramatyczna. FZZMK zwraca się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą, o podjęcie skutecznych działań polegających na przedłużeniu tym pracownikom umów o pracę.
Czas jest szczególny, szczególna i trudna w tej sytuacji jest rola Reprezentanta Pracowników, wierzymy głęboko, że nie pozostanie Pan głuchy na wołanie, o pomoc ludzi, którzy z dnia na dzień mogą zostać bez środków do życia.
Tej treści pismo zostało w dniu dzisiejszym skierowane do Pana Zenona Kozendry - Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawiciela Pracowników.