Apelujemy o zwiększenie bezpieczeństwa pracowników

Apelujemy o zwiększenie bezpieczeństwa pracowników

FZZMK ponownie wytąpiła do PKP CARGO S.A. o podjęcie działań mających na celu zachowanie możliwie jak największych środków ostrożności zabezpieczających pracowników przed zarażeniem koronawirusem.
Pracownicy zakładów spółki sygnalizują nam, że pracodawcy zmieniają organizację pracy  m.in. w zespołach manewrowych czy rewidenckich w taki sposób, że pracownicy w trakcie okresu rozliczeniowego są przemieszczani z do różnych brygad. Takie działania radykalnie zwiększają krąg osób kontaktujących się między sobą i w razie ewentualnego zarażenia sprawi olbrzymią trudność w ustaleniu osób mających kontakt z zarażonym. Podnosimy po raz kolejny kwestię skutecznej dezynfekcji miejsc pracy, bo nie mamy pewności czy stosowanie w tym celu denaturatu jest skuteczne i czy jest bezpieczne dla pracowników. Otrzymujemy informacje, że firmy sprzątające wypowiadają zawarte umowy. Oczekujemy zatem natychmiastowego rozwiązania tego problemu. Oczekujemy także przekazywania codziennych komunikatów z prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego pracownikom, w szczególności dotyczących wskazanych w przytoczonym piśmie obszarów, ale także tych bezpośrednio związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników w tej szczególnej sytuacji.