Będzie strajk generalny w PKP CARGO S.A.

Będzie strajk generalny w PKP CARGO S.A.

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. wobec braku jakichkolwiek działań Zarządu PKP CARGO S.A. zmierzających do przywrócenia zerwanego jednostronnie dialogu społecznego i zawarcia porozumienia ze Związkami Zawodowymi działającymi w PKP CARGO S.A. oraz brakiem realizacji postulatów płacowych będących przedmiotem sporu zbiorowego postanawia odwiesić decyzję o przeprowadzeniu kroczącego strajku generalnego w PKP CARGO S.A. i wyznaczyć datę jego rozpoczęcia na dzień 18 grudnia 2015 roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.