Czesław Warsewicz nowym Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A.

Czesław Warsewicz nowym Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 27 marca 2018 r. Pana Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Borowca, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Pan Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu

Pan Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Jednocześnie, w związku z wyborem na prezesa PKP Cargo, złożył on dziś rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej - informuje spółka. - Teraz misja "PKP Cargo" - skomentował swoją nominację Warsewicz na twitterze.

Nowy prezes PKP Cargo z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W latach 1993–1999 działał w sektorze prywatnym, m. in. w Company Assistance i Raab Karcher Energieservice, a od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Provimi – Rolimpex. W latach 2006–2009 byłem prezesem PKP Intercity, potem prowadził spółkę doraczą „Blue Ocean” Business Consulting. Jest członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnym za przygotowanie programu w zakresie transportu.