Czy członkowie komisji kolejowych w PKP CARGO S.A. będą mieli poprawnie skonstruowane harmonogramy pracy?

Czy członkowie komisji kolejowych w PKP CARGO S.A. będą mieli poprawnie skonstruowane harmonogramy pracy?

dotdec11klasajpg