Czy pracownicy którzy skorzystali z PDO w PR będą musieli oddać zwrócony podatek ?

Czy pracownicy którzy skorzystali z PDO w PR będą musieli oddać zwrócony podatek ?

W dniu 26 sierpnia 2016 roku Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu poinformowała nasze organizacje członkowskie o wygaśnięciu interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2015 roku dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych świadczeń w ramach PDO. Pismo poniżej.pdowpr.jpg W związku z powyższym FZZMK zwraca się z uprzejmą prośbą do Prezesa Krzysztofa Mamińskiego o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania Stron Porozumienia w celu omówienia i wypracowania stosownych rozwiązań. 
pismows.opodatkowaniapdodok.mamiski_01.jpg