Czy w PKP CARGO S.A. występuje nadwyżka zatrudnienia?

Czy w PKP CARGO S.A. występuje nadwyżka zatrudnienia?

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych oraz § 22 ust 5 ZUZP, a także § 11 Porozumienia stron ZUZP z dnia 14 lutego 2005 roku z późniejszymi zmianami, oraz w związku z § 12 tego porozumienia, wystąpiła  04 kwietnia 2022 do p.o. Prezesa Zarządu o przekazanie informacji dotyczącej sytuacji zatrudnieniowej ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki zatrudnienia o ile taka występuje w rozbiciu na poszczególne zakłady Spółki.

FZZMK prosi w piśmie o przekazanie analizy wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych, a także wskazania ilości wypracowanych godzin nadliczbowych w rozbiciu na grupy zawodowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP CARGO S.A. za rok 2021.