DEMENTI : 13 kwietnia 2022 w spółce PKP CARGO S.A. nie zostało zawarte żadne porozumienie kończące wszczęty spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń

DEMENTI : 13 kwietnia 2022 w spółce PKP CARGO S.A. nie zostało zawarte żadne porozumienie kończące wszczęty spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 w spółce PKP CARGO S.A. nie zostało zawarte żadne porozumienie kończące wszczęty spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń.

Mimo wcześniejszych ustaleń i podjętych uchwał Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego wczoraj (13.04.22) po 32 godzinach pozostawania przedstawicieli związków zawodowych w siedzibie PKP CARGO S.A. o godzinie 21:15 na salę przyszedł Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie PKP CARGO S.A., który odczytał przygotowany wcześniej protokół ustaleń ze spotkania w ramach prowadzonego sporu zbiorowego w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Z treści przedstawionego protokołu wynikało, że związki zawodowe zawieszają podjętą wcześniej wspólnie przez 11 związków zawodowych będących stroną sporu zbiorowego uchwałę  MKPS z dnia 12 kwietnia 2022 dotyczącą wykonywania pracy zgodnie z harmonogramem i nie podejmowania pracy w godzinach nadliczbowych. Wydłużono także przerwę w rokowaniach o podwyżkę dla załogi, a kolejne rozmowy mają rozpocząć się dopiero 27 kwietnia 2022 czyli przed „weekendem majowym” a nie jak pierwotnie ustalił zarząd 20 kwietnia 2022. Nie były to rokowania, a jedynie jednostronna prezentacja Zenona Kozendry podpisanego wcześniej protokołu ze spotkania, na którym znajdowały się podpisy: Jan MAJDER - NSZZ Solidarność Leszek MIĘTEK Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Marian KOGUT - Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy. Treść dokumentu została również przyjęta przez Ryszarda WRZASZCZ - Solidarność 80. Poza wyżej wymienionymi w siedzibie spółki do końca obecni byli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych oraz Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych. Pozostali związkowcy opuścili siedzibę wcześniej i nie zostali zapoznani z treścią protokołu.
Powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 13 kwietnia 2022 nowy Prezes PKP CARGO S.A. Dariusz Seliga nie spotkał się z organizacjami związkowymi, które oczekiwały na niego w siedzibie Spółki przez 32 godziny, a jedynie złożył podpis w gabinecie.

Jako przedstawiciele członków związków zawodowych zrzeszonych w FZZMK zobowiązani przez pracowników, którzy w trakcie referendum strajkowego (udział wzięło ponad 70% pracowników spółki) w ponad 90 % opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej w przypadku braku wdrożenia podwyżki wynagrodzenia  z ogromnym zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy postawę liderów trzech central związkowych dogadaną w zaciszu gabinetu. Proponowane ustalenia są sprzeczne ze wspólnym stanowiskiem związków zawodowych, gdyż zaakceptowany przez nich protokół nie zawiera żadnej propozycji zmierzającej do zawarcia porozumienia i w dalszym ciągu nie daje żadnych gwarancji postępu w negocjacjach. W związku z powyższym Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych związana wynikiem referendum strajkowego postanowiła nie podpisywać protokołu ze spotkania, który nie zawiera rozwiązania kwestii będących istotą przedmiotu sporu zbiorowego dotyczącego podwyżki wynagrodzenia.

Ocenę opisanych zdarzeń zaistniałej sytuacji pozostawiamy Pracownikom.
Poniżej wspomniany protokół.

cargo130422jpg

cargo130422_01jpg