Dlaczego mają tak dobrze, skoro jest tak źle? PKP CARGO S.A. opublikowało oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO osiągniętych w 2021 roku.

Dlaczego mają tak dobrze, skoro jest tak źle? PKP CARGO S.A. opublikowało oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO osiągniętych w 2021 roku.

30 marca 2022 PKP CARGO S.A. opublikowało długo zapowiadany oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO osiągniętych w 2021 roku. 

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5 mln zł - to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08 mld zł. EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w wysokości 208,8 mln zł. Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2%.

Dlaczego mają tak dobrze, skoro jest tak źle? Pytają zdumieni pracownicy po zapoznaniu się z kosztami wynagrodzeń członków zarządu, które niejednokrotnie sięgają blisko miliona złotych rocznie na jednego członka zarządu. 

"Galopująca dwucyfrowa inflacja, wszystko drożeje na potęgę,  podwyżek wynagrodzenia nie było od trzech lat, mnie naczelnik proponuje 50 złotych premii za wykonywanie tzw. łączonych czynności, a oni (członkowie zarządu) otrzymali premię po 344 tysiące, za co pytam? Za ponad 200 milionów straty w 2021 roku. To oburzające? Mówi Pan Stanisław z Rybnika zatrudniony na stanowisku starszego ustawiacza.   

Rzeczywiście zarobki zarządu mogą szokować, szczególnie w kontekście prowadzonego przez związki zawodowe sporu zbiorowego o podwyżkę wynagrodzenia, gdzie kluczowym argumentem przeciwko wzrostowi płac podnoszonym przez zarząd jest "trudna sytuacja finansowa spółki".

23 marca 2022 roku w ramach sporu zbiorowego w PKP CARGO nie doszło do zawarcia porozumienia na linii Związki Zawodowe – PKP CARGO. Związkowcy domagają się podwyżek płac dla pracowników przewoźnika. Według postulatu związkowców podwyżka miałaby zostać wprowadzona od 1 kwietnia. Jednak podczas rozmów nie doszło do zawarcia porozumienia, czego konsekwencją było zawiązanie Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego w PKP CARGO, w ramach którego przeprowadzone zostanie referendum we wszystkich zakładach Spółki.

Referendum zostanie przeprowadzone w terminie 28 marca – 8 kwietnia 2022 roku. W czasie referendum pracownicy odpowiedzą na pytanie: 

Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w PKP CARGO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd PKP CARGO S.A. następujących żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 01.03.2022r. :
Wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r   podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym
w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników Spółki wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022 r.

Przypomnijmy, że związki zawodowe domagają się podwyżki w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. Podwyżki powinny objąć wszystkich pracowników według stanu zatrudniania na dzień 1 kwietnia 2022 r.

W skład Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego wchodzą:

 • Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A.
 • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru
 • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
 • Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80”
 • Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
 • Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP
 • Związek Zawodowy Administracji PKP
 • Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”

Oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP CARGO osiągniętych w 2021 roku znajduje się tutaj, na szczególną uwagę zasługuje strona nr 101:

https://www.pkpcargo.com/pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/raporty-okresowe-i-prezentacje...