Dobre wyniki finansowe Grupy PKP CARGO w I kwartale 2019

Dobre wyniki finansowe Grupy PKP CARGO w I kwartale 2019

Grupa PKP CARGO osiągnęła lepsze wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z szacunkowych danych opublikowanych przez Spółkę.

W okresie styczeń-marzec 2019 roku przychody z działalności operacyjnej Grupy PKP CARGO wyniosły 1 mld 270 mln zł, czyli o 54 mln zł więcej (4,4 proc.) niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 258 mln zł, w czym zawarte jest także 31 mln zł wynikające ze zmian w księgowaniu wynikających z zastosowania MSSF 16. Na potrzeby porównania rok do roku, gdybyśmy nie uwzględniali wpływu MSSF 16, EBITDA za pierwszy kwartał 2019 wyniosłaby 227 mln zł, co oznacza, że byłaby wyższa o 27 mln zł niż w pierwszym kwartale 2018 roku (wzrost o 13,5 proc.). Znacznie, bo ponad 42 proc., wzrósł rok do roku zysk netto: z 36 do 53 mln zł.

– Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe mimo nie najlepszego początku roku dla branży towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Przewoźnicy odnotowali spadki przewozów i dotyczyło to także PKP CARGO, choć ten spadek był u nas stosunkowo niewielki, bo tylko o 2,7 proc.: z 29,4 mln ton do 28,6 mln ton. Skoro mimo to udało się nam podnieść przychody, EBITDA i zyski, to mamy najlepszy dowód na to, iż nasza spółka podnosi efektywność swojej działalności – wyjaśnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Warsewicz dodaje, że jest to rezultat przemyślanej polityki biznesowej. – Gdy na początku roku byłem pytany o prognozy na 2019 rok, podkreślałem, że interesuje nas przede wszystkim osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż w 2018 roku, aby podnosić wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. I ten cel, jak wynika z szacunkowych danych, w pierwszym kwartale udało się zrealizować – stwierdził Czesław Warsewicz.

Prezentowane wyniki mogą się jeszcze zmienić. Pełne, oficjalne dane finansowe Grupy PKP CARGO za pierwszy kwartał zostaną podane podczas konferencji wynikowej 23 maja.