Drugi dzień związkowcy nie opuszczają siedziby PKP CARGO S.A.

Drugi dzień związkowcy nie opuszczają siedziby PKP CARGO S.A.

Do przebywających w siedzibie spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie związkowców na zaproszenie FZZMK w godzinach rannych przyjechali posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy zadeklarowali pomoc w rozwiązaniu trwającego sporu. Po wspólnym uzgodnieniu MKPS wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pawła Olszewskiego o pilne zwołanie posiedzenia w sprawie sytuacji w PKP CARGO i POLREGIO.
  
Członkowie MKPS nie opuszczają budynku od godzin popołudniowych 12.04.2022 r.

IMG_0543jpg


0001jpg