Dziękujemy!

Dziękujemy!

Prezydium FZZMK serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom z organizacji członkowskich, którzy przyjechali do Warszawy by wziąć udział w manifestacji w obronie emerytur pomostowych w dniu 19 października 2022 r.

IMG_3051jpg
Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, jednak rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.

IMG_3046jpg

petycja opzzjpg

petycja opzz_01jpgIMG_3062jpg

IMG_3020jpg

IMG_3042jpg

IMG_3035jpg