Dzień wolny za szczepienie w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w PKP CARGO S.A. ?

Dzień wolny za szczepienie w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w PKP CARGO S.A. ?

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, Związek Zawodowy Maszynistów w Polsce, zgodnie z art. 2419 § 1 Kodeksu pracy wystąpiły do Sygnatariuszy ZUZP z inicjatywą zawarcia Protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna.
Poniżej publikujemy wspólne wystąpienie w tej sprawie.


inicjatywa fzzmk fzzk zzmjpg