Europejski Dzień Maszynisty w FZZMK

Europejski Dzień Maszynisty w FZZMK

W dniu 4 września br. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych zorganizowała w OW "Sadyba" Boszkowie k. Leszna uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty, święto którego inicjatorem jest organizacja Autonomicznych Zwiazków Zawodowych Maszynistów ALE zrzeszająca maszynistów z terenu całej Europy (w 1995 roku maszyniści kolejowi w naszym kraju ustalili swoje święto na dzień 16 wrzesnia). Uroczystości poprzedziło posiedzenie Rady Krajowej FZZMK, na którym omówiono sprawy bierzące oraz omówiono sytuację w poszczególnych spółkach . Uroczystości rozpoczęły się uroczystym nabożeństwem celebrowanym przez  księdza Edmunda Edę Jaworskiego - Proboszcza z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, któremu jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
  
IMG_20190905_211742_resized_20190905_091759384jpg
Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK w przemówieniu nawiązał do 100 lecia powstania i 30 lecia reaktywacji ZZMK w Polsce największej w naszym kraju organizacji skupiającej Maszynistów, oraz do działań podejmowanych razem z ZZM. "Cieszymy się bardzo, że możemy gościć Prezydenta Leszka Miętka oraz Wiceprezydenta Sławomira Centkowskiego, na których ręce składam w imieniu Federacji najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu organizacji z którą łączą nas wspólne korzenie".
IMG_20190909_081700_resized_20190909_081715064jpg Oprócz wspomnianych Leszka Miętka i Sławomira Centkowskiego wspólnie z nami świętowali Dyrektor Beata Czuk z LHS, Dyrektor PKP CARGO S.A. Południowego Zakładu Spółki w Katowicach Mirosław Zborowski, Dyrektor Zachodniego Zakładu PKP Intercity Rafał Nowakowski oraz Waldemar Zając Naczelnik Działu Eksploatacji w Zachodnim Zakładzie PKP Intercity. Jak Państwo pewnie zauważyli słowo wspólnie pojawia się dośc często. Nie bez powodu. Tych wspólnych działań w ostatnich latach było wiele. Pikiety ,demonstracje czy strajki wszystkie te zdarzenia powodowały, że nasze organizacje stały w jednym szeregu.Było i tak, że rezygnowaliśmy z organizowania uroczystości z okazji Europejskiego Dnia maszynisty , uznając za priorytetowe działania w obronie praw pracowniczych. Wynika z tego, że w sprawach zasadniczych nie ma między nami różnic. Trudno w tym miejscu nie zastanowić się czy rozdzdielnośc organizacji, które tak wiele łączy jest racjonalna . Myślę, że wspólna piękna karta histoei pisana od 1919 roku powinna mieć wspolnie pisany ciąg dalszy. Tym bardziej, że sytuacja polskich kolejarzy spowodowana między innymi liberalizacją rynku kolejowego staję się coraz bardziej skomplikowana. Stwarza to sytuację w której obrona interesów pracowniczych staje się coraz trudniejsza. W takich warunkach wzmocnienie związków zawodowych staje się warunkiem koniecznym. Stanowi jedyną drogę do zwiększenia wpływów na decyzje polityczne oraz zwiekszenie efektywności w zakresie obrony interesów  pracowniczych.
IMG_20190904_155214_resized_20190907_090208871 2jpg
    Szanowni Państwo,każda siła polityczna która sprawuje władze ma różne pomysły i różne metody ich realizacji. Przypomnę, że w roku 1920 ówczesne władze inspirując działalność rozłamową wśród związków zawodowych wprowadziły ustawą sejmową możliwość militaryzacji kolei. Przewidywała ona, że koleje będą podporządkowane władzom wojskowym w sytuacji grożącej państwu niebezpieczeństwem. Jak się okazało do sytuacji takich zaliczono także strajki. Przy pomocy tej ustawy tłumiono strajki powszechne. Do jakiego poziomu zostały sprowadzone związki zawodowe w stanioe wojennym większość z nas pamięta. Czy podobne sytuację się powtórzą tego nie wiemy . Ale wiemy jedno, że silne organizacje społeczne budzą respekt każdej władzy. Kolejną wspólną sprawą która łączy nas wszystkich to kwestia bezpieczeństwa. Nie znajdziemy maszynisty któremu odpowiedzialność i bezkompromisowość w przestrzeganiu zasad określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego byłaby obca.
Od momentu liberalizacji rynku przewozów kolejowych zgłaszaliśmy wiele problemów, przestrzegaliśmy także przed konsekwencjami. Nie rozumiemy sytuacji w której procedowana blisko od dekady ustawa o warunkach zatrudnienia i czasie pracy maszynisty nie może ujrzeć światła dziennego. Jest to kolejne naszym zdaniem najważniejsze zadanie które także wspólnie powinniśmy zrealizować.
Szanowni Państwo czas rocznicowy sprzyja przeglądaniu kart historii, sprzyja także dokonywaniu bilansu dokonań . Zadania z którymi musimy się zmierzyć nie należą do łatwych często wymagać będą trudnych decyzji zróbmy wszystko aby ci którzy będą wspomnianego bilansu dokonywać wtedy kiedy nas już nie będzie byli z nas dumni.

Życzę rządowi RP , aby wreszcie zalazł wolę i wprowadził w życie tak oczekiwaną ustawę o warunkach zatrudnienia i czasie pracy maszynistw, Pracodawcowm aby rozmowy z partnerami społecznymi były prowadzone w duch konstruktywnego dialogu.
Kolegom maszynistom satysfakcji z wykonywanej pracy także tej w wymiarze finansowym , aby troska o swoje miejsca pracy nigdy wam nie towarzyszyła, życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.  

IMG_20190909_081540_resized_20190909_081600651jpg