Fiasko w negocjacjach w PKP CARGO S.A.

Fiasko w negocjacjach w PKP CARGO S.A.


Rozmowy mediacyjne związków zawodowych w dniu 31 stycznia br. z udziałem mediatora Wioletty Kandziak  z zarządem PKP Cargo nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Związkowcy zapowiadają przeprowadzenie w środę, 7 lutego 2024 r. w godzinach 10.00 — 12.00 strajk ostrzegawczy we wszystkich Zakładach spółki.

W środę 31 stycznia 2024 r. odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne podczas którego Maciej Jankiewicz, członek zarządu ds. finansowych zaproponował możliwość wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w wysokości 430 zł od miesiąca grudnia 2023 r., w dwóch terminach płatności: 50% w terminie wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2024 r. oraz 50% w terminie wynagrodzenia za miesiąc luty 2024 r. Podkreślił jednak, że jego zamiarem nie jest wdrożenie dwóch równoległych podwyżek, wynikających z dwóch porozumień, zaznaczając jednocześnie, że propozycja ta wymaga uzgodnienia w pełnym gronie zarządu. W trakcie przerwy w mediacjach nie było jednak możliwości zwołania posiedzenia Zarządu w trybie natychmiastowym w celu omówienia propozycji Członka Zarządu ds. finansowych. Z kolei drugi Jacek Rutkowski, członek zarządu ds. handlowych poinformował, że nie ma pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań za 2023 r. i jednocześnie zaproponował wypłatę gratyfikacji w 2024 r. w kwocie do ustalenia z Organizacjami Związkowymi.

Organizacje związkowe zaproponowały spisanie projektu porozumienia, zawierającą propozycję p. Jankiewicza. Z uwagi na brak pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań za 2023 r. Jacek Rutkowski, odmówił parafowania takiego projektu porozumienia.

W związku z brakiem możliwości zawarcia porozumienia z Zarządem PKP Cargo w ramach mediacji sporu zbiorowego wszczętego w grudniu 2023 r., Związki Zawodowe będące stroną sporu powołały wspólny Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKRS).

W skład Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego wchodzą:

  • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,
  • Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych,
  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru,
  • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych,
  • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”,
  • Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP,
  • Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP,
  • Związek Zawodowy Administracji PKP.

MKRS podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 7 lutego 2024 r. w godzinach 10.00-12.00 we wszystkich Zakładach Spółki dwugodzinnego strajku ostrzegawczego, a także podjęto decyzję o przeprowadzeniu w dniach 5 — 19 lutego 2024 r. we wszystkich Zakładach Spółki Referendum Strajkowego w którym Pracownicy odpowiadać będą na pytanie:

Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?

Poniżej dokumeny z mediacji.


Mediacje CARGO 2024_02jpgMediacje CARGO 2024_01jpg