Filar techniczny IV pakietu kolejowego wejdzie w życie w czerwcu 2020 r.

Filar techniczny IV pakietu kolejowego wejdzie w życie w czerwcu 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało Komisję Europejską o skorzystaniu przez Polskę z dłuższego terminu na implementację przepisów filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Nowe zasady homologacji pojazdów kolejowych oraz wydawania certyfikatów bezpieczeństwa obowiązywać będą polskich przedsiębiorców od 17 czerwca 2020 r.


Filar techniczny IV pakietu kolejowego to dyrektywa 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywa 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Zasady z nich wynikające powinny zostać wdrożone do krajowych porządków prawnych do 16 czerwca 2019 r. Wyjątkowo jednak dyrektywy pozwalają na przedłużenie tego terminu o rok.

Polska postanowiła skorzystać z tej możliwości, aby polski rynek kolejowy miał więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji. Niezwykle ważne jest przy tym, żeby dyrektywy implementowane były jak najwcześniej, nawet jeżeli ich postanowienia miałyby być stosowane od czerwca 2020 r. Pewność prawna jest niezbędna dla pomyślnego zrealizowania wielu projektów, tych będących w toku oraz dopiero planowanych.

IV pakiet kolejowy, podzielony na filar techniczny i filar rynkowy, to zestaw aktów prawnych, którego celem jest urzeczywistnienie jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej. W efekcie ma on podnieść konkurencyjność unijnej kolei względem innych środków transportu. Promocja kolei wynika m.in. z potrzeby zapewnienia rozwoju europejskiej gospodarki i poprawy poziomu ochrony środowiska.

Filar techniczny IV pakietu kolejowego ma przede wszystkim uprościć i zmniejszyć koszty przedsiębiorców działających w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje, że producenci taboru będą mogli homologować pojazdy do ruchu międzynarodowego w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej zamiast w szeregu krajowych władz bezpieczeństwa. Przewoźnicy zaś nie będą musieli uzyskiwać wielu certyfikatów bezpieczeństwa, ale tylko jeden.