FZZMK do Prezesa PKP CARGO S.A. - wnosimy o zaprzestanie łamania prawa pracy. Plany dyżurów, które naruszają prawo do odpoczynku.

FZZMK do Prezesa PKP CARGO S.A. - wnosimy o zaprzestanie łamania prawa pracy. Plany dyżurów, które naruszają prawo do odpoczynku.

KOMISJE KOLEJOWE DO Cjpg