FZZMK wnioskuje do pracodawców kolejowych o przeprowadzanie stałych badań przesiewowych pod względem wykrycia objawów SARS-CoV 19

FZZMK wnioskuje do pracodawców kolejowych o przeprowadzanie stałych badań przesiewowych pod względem wykrycia objawów SARS-CoV 19

    Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wystąpiła dziś (21.10.20) z wnioskiem do zarządów spółek PKP CARGO, POLREGIO, INTERCITY, PKP LHS o podjęcie natychmiastowych działań zapewniających niezwłoczne przeprowadzanie stałych badań przesiewowych pod względem wykrycia objawów SARS-CoV 19 dla zatrudnionych tam pracowników.  
Niezliczona ilość sygnałów płynących od pracowników wyrażających obawę o swoje zdrowie i życie w związku dramatycznym wzrostem ilości zakażeń nie mogą pozostać bez echa. Naszym zdaniem tylko takie podejście czyli udostępnienie testów dla wszystkich pracowników może spowodować zmniejszenie liczby hospitalizacji i zgonów, umożliwiając jednocześnie bezpieczne prowadzenie aktywności zawodowej. Nasza opinia oparta jest na analizach które wykazują, że wielokrotne badania przesiewowe doprowadzają do najkorzystniejszych wyników klinicznych zapobiegając największej liczbie infekcji, miało to miejsce w różnych scenariuszach, od malejącej do szybko rosnącej liczby nowych przypadków dziennie. 

Kolejarz, tak jak i górnik ma prawo do ochrony swojego zdrowia i życia. Zapewnienie stałego testowania pracowników pokaże także rzeczywistą troskę Zarządu o dobro najwyższe jakim jest pracownik.