FZZMK wystąpiła z inicjatywą podjęcia działań w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A.

FZZMK wystąpiła z inicjatywą podjęcia działań w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A.

FZZMK wystąpiła do Organizacji Związkowych będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A. z inicjatywą podjęcia działań w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia dla pracowników PKP CARGO S.A.

inicjatywa podwyka cargo 2021jpg