FZZMK ZŁOŻYŁA DO PIP "WNIOSEK O WSZCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ" w PKP CARGO S.A.

FZZMK ZŁOŻYŁA DO PIP "WNIOSEK O WSZCZĘCIE I PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ" w PKP CARGO S.A.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych złożyła do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie kontroli w przedmiocie wdrożenia i przestrzegania Protokołu dodatkowego nr 12 do Układu, zawartego w dniu 16 czerwca 2021 r., w szczególności w zakresie zmienionej "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego", stanowiącej załącznik nr 2 do Układu, we wszystkich Zakładach Spółki PKP CARGO S.A.

FZZMK wnosi, by w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy, o nakazanie Pracodawcom wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, wynikającego ze zmienionej "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego".

Poniżej publikujemy treść zawiadomienia:

PIP2021 cARGOjpg

PIP2021 cARGO_01jpg

PIP2021 cARGO_02jpg