FZZMK zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy

FZZMK zawiadamia Państwową Inspekcję Pracy

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych z siedzibą we Wrocławiu, zawiadomiła PIP o naruszeniu prawa pracy w spółce PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającym na wydaniu w dniu 07 sierpnia 2015 r. przez Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. - sprzecznej z treścią ust. 6 w zw. z ust. 1 i 2 Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna – Decyzji nr 31 w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w PKP CARGO S.A. „Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”. Pełna treść zawiadomienia znajduje się tutaj.