Idziesz na kwarantannę....i co dalej?

Idziesz na kwarantannę....i co dalej?

Od kiedy zaczyna się kwarantanna?

Jeśli masz skierowanie na test na koronawirusa, twoja kwarantanna rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wystawienia skierowania przez lekarza i trwa do czasu uzyskania wyniku ujemnego. W nowych przepisach doprecyzowano, że trwa nie dłużej niż 10 dni. 

Gdzie znajdę informację o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m.in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Status związany z kwarantanną możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE)

 

Kiedy skorzystać z formularza zgłoszeniowego (alternatywa dla infolinii Sanepidu - (wywiad epidemiologiczny))

Skorzystaj z formularza, gdy:

•           masz pozytywny wynik testu na koronawirusa (test PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),

•           miałeś(-aś) bliski kontakt (czym jest bliski kontakt?) z osobą zakażoną SARS-CoV-2,

•           chcesz zgłosić kwarantannę w imieniu osoby zakażonej SARS-CoV-2 (która ma pozytywny wynik testu PCR), która nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji,

•           chcesz zgłosić kwarantannę w imieniu osoby, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, a nie ma narzędzi lub wiedzy potrzebnej do samodzielnej rejestracji

Spodziewaj się kontaktu telefonicznego. Kontakt powinien nastąpić w ciągu 24 godzin. Czas ten może się wydłużyć ze względu na liczbę zgłoszeń.

Sprawdź, czy na adres e-mail, który podałeś w zgłoszeniu, przyszło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli nie, wyślij zgłoszenie ponownie.

Jeśli potwierdzenie przyszło, czekaj na kontakt. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń czas oczekiwania na kontakt może się wydłużyć.

Jeśli w ciągu kolejnych 12 godzin kontakt nie nastąpi, wyślij zgłoszenie ponownie lub zadzwoń na infolinię: 22 25 00 115.

Twój stan jest ciężki? Nie czekaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa. 

Podlegasz kwarantannie, gdy:

•           otrzymasz skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – przez 10 dni lub do otrzymania negatywnego wyniku testu;

•           miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;

•           mieszkasz z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do 7 dni po zakończeniu przez nią izolacji;

•           jesteś cudzoziemcem, który przekracza tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy

Kwarantannie nie podlegasz, gdy:

•           mieszkasz lub prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie;

•           mieszkasz lub prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test, zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu. Dopiero, gdy osoba ta otrzyma dodatni wyniku testu, podlegasz kwarantannie;

•           zakończyłeś(-aś) hospitalizację, izolację lub izolację w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,

•           wykonujesz zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Ważne:

•           osoby mieszkające z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie – np. jeśli dziecko idzie na kwarantannę, bo jego nauczycielka jest chora – rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu,

•           osoba mieszkająca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, czyli taką, która ma pozytywny wynik testu, ma obowiązek poddania się kwarantannie – np.: jeśli mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wszyscy mieszkający z nim członkowie rodziny powinni poddać się kwarantannie.

Jakie otrzymam świadczenia?

Jeśli przebywasz na kwarantannie w związku z chorobą współmieszkańca, masz prawo do wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.

Informacja o kwarantannie zamieszczona zostanie w systemie EWP. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia ją pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.

link do zgłoszenia kwarantanny:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantannę

Uwaga! +48 22 25 71 145 to nowy numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdując się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę