Interpelacja nr 29088 Posła Mateusza Bochenka ws. sytuacji w PKP CARGO S.A.

Interpelacja nr 29088 Posła Mateusza Bochenka ws. sytuacji w PKP CARGO S.A.

W związku z nieudzieleniem pełnej odpowiedzi na pytania kierowane do p.o. Prezesa PKP CARGO S.A. w wystąpieniu  FZZMK nr 8/11/2021 z 8 listopada 2021 roku, oraz nieprzekazania nam pisemnych odpowiedzi o co wnioskowaliśmy w w/w piśmie  w trosce o nasze miejsca pracy zwróciliśmy się z prośbą do Posła na Sejm RP Pana Mateusza Bochenka o podjęcie działań w sprawie sytuacji w PKP CARGO S.A.  .

W dniu 7 grudnia 2021 na stronie Sejmu https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2A85A227CDB9D065C12587A5004FA141 pojawiła się Interpelacja nr 29088 do ministra aktywów państwowych w sprawie sytuacji w spółce PKP Cargo S.A. zgłoszona przez Posła Mateusza Bochenka.

Interpelacja nr 29088

do ministra aktywów państwowych

w sprawie sytuacji w spółce PKP Cargo SA

Zgłaszający: Mateusz Bochenek

Data wpływu: 07-12-2021

Szanowny Panie Ministrze,

według informacji Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, wielokrotnie informowała ona zarówno organy państwa, jak i Radę Nadzorczą spółki PKP Cargo S.A. o dramatycznej sytuacji w spółce, wskazując na nieudolność w procesie zarządzania. Zdaniem pracowników proces ten się pogłębia. Mija kolejny tydzień od momentu odwołania członków Zarządu PKP Cargo SA, a obecne władze spółki nie przedstawiły pracownikom żadnej informacji o jej obecnym stanie ekonomicznym, planowanych działaniach związanych ze strukturą i zatrudnieniem ani przewidywanych zmianach w tym zakresie. Największym akcjonariuszem spółki jest PKP SA, posiadająca 33,01% akcji PKP Cargo.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie były przyczyny odwołania prezesa oraz członków Zarządu PKP Cargo SA?
  2. Jaki wpływ na sytuację rynkową spółki ma decyzja o sprzedaży 441 lokomotyw, w tym 234 lokomotyw bez konieczności ich złomowania, w chwili gdy brak jest lokomotyw do normalnej działalności?
  3. Jaki jest obecny stan finansowy spółki? Czy płynność finansowa jest utrzymywana dzięki kredytom obrotowym, zaciąganym nawet na potrzeby zachowania regularności wypłat wynagrodzeń dla pracowników?
  4. Czy w spółce występuje nadwyżka zatrudnienia? Jeżeli tak, to w jakich jednostkach organizacyjnych, na jakich stanowiskach i w jakiej liczbie?
  5. Czy w spółce planowane są zmiany organizacyjne polegające na zmniejszeniu liczby zakładów?
  6. Czy spółka zamierza kontynuować udostępnianie taboru kolejowego i przewozów do spółki zależnej Cargo Service, co zdaniem FZZMK jest sprzeczne z budowaniem silnej pozycji na rynku przewozów towarowych i szkodzi pracownikom spółki poprzez obejście zasad zatrudniania i wynagradzania opisanych w ZUZP PKP Cargo SA?
  7. Jakie wymierne efekty dla spółki przyniosły zmiany wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2021 roku, polegające na centralizacji funkcji sprzedażowych na poziomie centrali spółki, i z jakich powodów spółka po zaledwie czterech miesiącach postanowiła wycofać się z tych zmian?
  8. W jakiej perspektywie czasowej zakupiona przez spółkę PKP Cargo SA od Forespo Poland SA była fabryka wagonów w Gniewczynie rozpocznie swoją działalność? Czy jest możliwe, zgodnie z zapowiedziami poprzedniego zarządu, uruchomienie produkcji na przełomie 2022/2023 r.?

Z poważaniem

Mateusz Bochenek
Poseł na Sejm RP