Interpelacja nr 4045 do prezesa Rady Ministrów w sprawie PKP Cargo SA

Interpelacja nr 4045 do prezesa Rady Ministrów w sprawie PKP Cargo SA

Szanowny Panie Premierze!

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. 182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, poz. 912, Nr 76, poz. 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253) kieruję na ręce Pana Premiera interpelację z prośbą o dogłębną analizę przedstawionego poniżej stanu faktycznego i prawnego oraz przedstawienie ekspertyzy prawnej dotyczącej tej problematyki.

W związku z niepokojącymi informacjami, jakie docierają do mnie od pracowników PKP Cargo, proszę o ustosunkowanie się do przygotowanych przeze mnie pytań. Obecnie, zgodnie z decyzją Zarządu PKP Cargo SA, nie są przedłużane umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi na czas określony, głównie młodymi ludźmi, stanowiącymi przyszłość spółki. Ich odpływ do zewnętrznych pracodawców będzie działał na szkodę PKP Cargo. Spółki podległe, zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami, pozbawiane są kompetencji finansowych oraz kontraktów handlowych. Ilość zleceń drastycznie spada, zaś sami pracownicy obawiają się o swoją pracę.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Skąd aż 50-procentowy spadek akcji spółki?

2. Jaki jest powód ograniczania kontraktów handlowych?

3. Dlaczego młodym pracownikom, którym kończy się umowa na czas określony, nie jest ona przedłużana?

4. Jaką wizję związaną z przyszłością spółki ma Zarząd PKP Cargo SA oraz Pan Premier?

Z poważaniem

Mateusz Bochenek
Poseł na Sejm RP