Interweniujemy w sprawie bezpiecznego używania tabletów na lokomotywach PKP CARGO S.A.

Interweniujemy w sprawie bezpiecznego używania tabletów na lokomotywach PKP CARGO S.A.

      Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w związku z wyposażeniem maszynistów w tablety, oraz wymogiem ich użytkowania podczas pracy na lokomotywach, a także odejściem od papierowej formy rozkładów jazdy oraz wykazów ostrzeżeń stałych zwraca uwagę na następujące kwestie.

Brak wyposażenia poszczególnych serii lokomotyw w uchwyty mocujące urządzenie, a także brak wskazania miejsc które pozwalają na stabilne zamocowanie tabletu, stwarza naszym zdaniem poważne zagrożenia w bezpiecznym prowadzeniu ruchu pociągów.

 Brak ujednoliconych norm w tym zakresie może powodować sytuacje w których maszynista będzie miał ograniczoną widoczność przedpola jazdy, a także elementów znajdujących się na pulpicie lokomotywy.

    FZZMK wnosi zatem o bezzwłoczne rozwiązanie podniesionej kwestii. Zwracamy także uwagę na konieczność rozwiązania problemu ładowania urządzenia na pojeździe. Jest dla nas oczywiste, że w obecnym stanie rzeczy maszynista w żadnym zakresie nie może ponosić  negatywnych skutków korzystania z urządzenia.  
Poniżej publikujemy wystąpienie do Pana Witolda Bawora - Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

 


dotjpg