Jak w prosty sposób podwyższyć emeryturę

Jak w prosty sposób podwyższyć emeryturę

Na wysokość emerytury ma wpływ nie tylko miesiąc, w którym na nią przechodzisz. Znaczenie może mieć również konkretny dzień miesiąca, w którym zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę.

Zanim zdecydujesz się zakończyć karierę zawodową, wypełnić wniosek o emeryturę i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, warto dobrze przemyśleć każdy krok. Okazuje się, że na wysokość świadczenia wpływ może mieć dzień rozwiązania umowy
o pracę, miesiąc złożenia wniosku w ZUS, a nawet konkretny dzień miesiąca.

Nie czekaj do końca miesiąca

- Jeśli rozwiążemy umowę o pracę ostatniego dnia miesiąca, pracodawca wręczy nam świadectwo pracy i jeszcze tego samego złożymy wniosek o emeryturę w ZUS, to emerytura będzie nam przysługiwała od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. Zatem dopiero od następnego miesiąca. Jeżeli rozstaniemy się z pracodawcą co najmniej na dwa dni przed końcem miesiąca i taka data będzie widniała na świadectwie pracy, złożymy wniosek o emeryturę w ZUS, to będzie się nam należała jeszcze za ten miesiąc – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Oficjalne zakończenie kariery zawodowej pod koniec miesiąca, ale nie w ostatnim, dniu daje możliwość otrzymania pensji za prawie cały miesiąc. Dodatkowym bonusem jest to, że w przypadku złożenia wniosku o emeryturę pod koniec miesiąca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie za cały miesiąc. W takiej sytuacji otrzymasz wynagrodzenie z dwóch źródeł, tj. od pracodawcy oraz z organu rentowego.

Najlepiej po dniu swoich urodzin

Jeśli składasz wniosek o emeryturę dokładnie w tym miesiącu, w którym osiągasz wiek emerytalny (dla kobiet – 60 lat, dla panów – 65 lat) to dzień, w którym to zrobisz nie ma znaczenia. Inaczej sprawa wygląda, kiedy masz zamiar złożyć wniosek o emeryturę
w następnych miesiącach pod swoich 60 czy 65 urodzinach. Tutaj liczy się każdy dzień. Istota tkwi w sposobie wyliczania świadczenia.

- Do obliczenia emerytury przyjmujemy między innymi średnie dalsze trwanie życia dla kobiety w wieku 60 lat i dla mężczyzny w wieku 65 lat. Jeśli kobieta urodziła się 15 stycznia
i złożyłby wniosek między 15 grudnia a 14 lutego, to wtedy do wyliczenia wysokości emerytury przyjmiemy średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Natomiast, gdy wniosek trafi do ZUS po 15 lutym, to do wyliczenia emerytury przyjmiemy dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat i jednego miesiąca. Średnie dalsze trwanie życia dla takiej osoby jest wtedy o jeden miesiąc krótsze, zatem ustalona wysokość świadczenia do wypłaty będzie nieco wyższa – Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca wszystkich potencjalnych emerytów, aby odwiedzając placówki Zakładu kierowali swe kroki do doradców emerytalnych. Specjalista od emerytur wytłumaczy od czego zależy wysokość emerytury, wyjaśni mechanizm waloryzacji składek oraz wskaże najkorzystniejszy wariant w przejściu na świadczenie. Doradca pomoże również w obliczeniu przyszłej emerytury za pomocą kalkulatora emerytalnego.

źródło: ZUS