Kolejarze z Południowego Zakładu PKP CARGO S.A. oddali krew

Kolejarze z Południowego Zakładu PKP CARGO S.A. oddali krew

W dniu 19 maja 2020 r. Klub HDK PCK działający przy Południowym Zakładzie PKP CARGO S.A. przeprowadził pierwszą w tym roku akcję honorowego dawstwa krwi. W ramach akcji zebrano prawie 6 litrów bezcennego leku jakim jest krew. Ponadto z uwagi na zawieszone akcje wyjazdowe ambulansu z RCKiK, członkowie klubu oddawali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Składamy gorące podziękowania wszystkim honorowym krwiodawcom, którzy wzięli udział w akcji krwiodawstwa, a także Kierownictwu Zakładu Południowego za pomoc w ich organizacji.