Koleje Mazowieckie wnioskują o przyznanie otwartego dostępu

Koleje Mazowieckie wnioskują o przyznanie otwartego dostępu

Koleje Mazowieckie złożyły do Prezesa UTK wniosek o przyznanie otwartego dostępu na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich na trasie Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna. Nowe przewozy kolejowe mają być realizowane w okresie wakacji szkolnych.


Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Kolei Mazowieckich dotyczący przyznania decyzji w sprawie otwartego dostępu na trasie krajowej Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna i w relacji powrotnej. Koleje Mazowieckie planują wykonywanie nowej usługi przewozu w soboty, niedziele i święta w okresie wakacji szkolnych (letnich), w terminie od 27 czerwca 2020 r. do 1 września 2024 r.

Wniosek przewoźnika wpłynął do UTK 10 marca 2020 r., jednak informacje w nim zawarte wymagały uzupełnienia. Wymagane informacje ostatecznie zostały przekazane w kwietniu 2020 r. Posiadanie przez UTK wszystkich niezbędnych na tym etapie postępowania informacji umożliwiło publikację jawnej wersji powiadomienia Kolei Mazowieckich w sprawie nowej usługi przewozu.

Szczegóły dotyczące warunków realizacji nowych przewozów zostały opublikowane na stronie UTK w dziale Dostęp do infrastruktury kolejowej --> Otwarty dostęp krajowy --> Powiadomienia.

Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek. Podmioty uprawnione mają cztery tygodnie na jego złożenie. Termin ten rozpoczyna bieg od 5 maja 2020 r., czyli od  dnia publikacji informacji na stronie UTK.

Ze względu na charakter proponowanych nowych przewozów i ich realizowanie na trasach krajowych dopuszczalne jest złożenie przez podmioty uprawnione wyłącznie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej. Badanie głównego celu zostało przewidziane jako możliwość weryfikacji otrzymanych przez Prezesa UTK wniosków o dostęp na trasach międzynarodowych.

źródło utk.gov.pl