Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27 marca 2020 r. godz. 11.30

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27 marca 2020 r. godz. 11.30


Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27 marca 2020 r. godz. 11.30

 

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 16.03.2020 r. z godz. 10.00,
PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że po przeprowadzeniu analizy dostępności świadczeń medycznych, od dnia 30 marca 2020 r., dla potrzeb przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6

 

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a

 

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3

 

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22

 

natomiast wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania badań kontrolnych w przypadkach niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą i wyłącznie w odniesieniu
do pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie wydane po badaniach wstępnych
lub okresowych

pozostają uruchomione niżej wymienione lokalizacje

 

 1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a
 2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Słonimska 15/1
 3. Punkt Badań Profilaktycznych, Siedlce, ul. Kilińskiego 28
 4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Lublin, ul. Okopowa 5
 5. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Rzeszów, Plac Dworcowy 2
 6. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Wrocław, ul. Paczkowska 26
 7. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Ostrów Wlkp., ul. Dworcowa 1
 8. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Szczecin, ul. 3 Maja 25/27

 

Badania będą przeprowadzane w ww. komórkach organizacyjnych wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu i potwierdzeniu z działem kadrowym Pracodawcy
dnia i godziny przeprowadzenia badania danego Pracownika lub kandydata do pracy.

 

Pracownik zgłasza się ze skierowaniem na badanie kontrolne lub okresowe oraz z kopią aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach wstępnych lub okresowych.

 

Kandydat do pracy zgłasza się ze skierowaniem na badanie wstępne.

 

W ww. komórkach organizacyjnych nadal obowiązuje

przeprowadzanie pomiarów temperatury osób zgłaszających się na badania profilaktyczne
oraz przeprowadzanie wywiadów epidemicznych.

 

Powyższe wykazy komórek organizacyjnych przeprowadzających poszczególne rodzaje badań
mogą ulec zmianie.

 

W odniesieniu do pozostałych komórek organizacyjnych Kolejowego Zakładu Medycyny Pracy
i Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej zawieszenie wykonywania zadań służby kolejowej medycyny pracy zostaje przedłużone do dnia 3 kwietnia 2020 r. włącznie.

 

Okres obowiązywania zawieszenia może ulec zmianie.

 

Aktualne informacje na temat bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych KZMP i CNMK
w poszczególnych miastach, mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej PKP S.A. (pkp.pl/Serwis korporacyjny/Kontakt/Kolejowa Medycyna Pracy) oraz w Dyrekcji Oddziału KMP, w Wydziale ds. Organizacji Świadczeń Medycznych, Logistyki i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 474 43 82 lub 22 474 41 01 lub drogą elektroniczną kmp.dyrekcja@pkp.pl