Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 30 marca 2020 r. godz. 12.00

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 30 marca 2020 r. godz. 12.00

PKP S.A. ODDZIAŁ KOLEJOWA MEDYCYNA PRACY


PKP S.A. ODDZIAŁ KOLEJOWA MEDYCYNA PRACY
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73A

Komunikat Dyrektora Oddziału KMP z dnia 30 marca 2020 r. godz. 12.00

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Dyrektora Oddziału KMP z dnia 27.03.2020 r. z godz. 11.30, PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy Dyrekcja uprzejmie informuje, że w odniesieniu do czterech niżej wymienionych lokalizacji, w których są wykonywane badania wstępne, okresowe i kontrolne tj.:

  1. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Kraków, ul. Olszańska 6
  2. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 7a
  3. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Sopot, Dworcowa 3
  4. Przychodnia Badań Profilaktycznych, Poznań, ul. Kolejowa 22

ze względu na konieczność skoordynowania możliwości wykonania badań profilaktycznych w warunkach ich zmniejszonej dostępności z powodu sytuacji epidemicznej w kraju,

uzgodnienia terminów badań z centralnymi działami kadrowymi poszczególnych Pracodawców będą się odbywać się w ciągu najbliższych dni wyłącznie na poziomie Dyrekcji Oddziału, a informacje o uzgodnieniach będą przekazywane przez Dyrekcję do ww. Przychodni.

Prosimy o kontakt mailowy: kmp.dyrekcja@pkp.pl