Koniec z folią reklamową na wagonach

Koniec z folią reklamową na wagonach

Zakaz oklejania folią reklamową okien i drzwi zewnętrznych wagonów kolejowych to jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych w opublikowanym w ubiegłym tygodniu rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


Rozporządzenie zmienia dotychczas istniejące przepisy wprowadzając zakaz umieszczania na wagonach i pojazdach kolejowych dodatkowych napisów lub innych informacji reklamowych, w szczególności folii oklejającej szyby w oknach i drzwiach pojazdów. Wprowadzenie zakazu ma na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i większego komfortu podróży.

Inicjatywę zmiany rozporządzenia podjął w październiku 2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. We wniosku skierowanym do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wskazano niespójność istniejących wtedy przepisów dotyczących m.in. tramwajów. Regulacje dotyczące tych pojazdów zakazywały wprost zaklejania okien wyjść awaryjnych folią.

Zdaniem Prezesa UTK oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej umieszczanie folii lub jakiegokolwiek innego tworzywa na oknach lub drzwiach zewnętrznych może sprowadzać realne zagrożenie dla zdrowia i życia podróżnych. Podczas akcji ratunkowej folia może utrudnić strażakom rozbicie szyb i dotarcie do poszkodowanych. Dodatkowo obecność folii może utrudniać ekipie ratowniczej prowadzącej rozpoznanie, czy w wagonach nadal znajdują się pasażerowie.

Rozporządzenie zmienia też niektóre zasady oznaczeń wagonów pasażerskich. Przedstawiono w nim wzory tablic zewnętrznych oraz zasady używania tablic wewnętrznych oraz elektronicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 czerwca 2017 r. Od tej daty nie będzie wolno używać folii na szybach w pojazdach.

O sprawie zagrożeń związanych z zaklejaniem okien pisaliśmy tu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych znajduje się tu.