Krajowy Zjazd Delegatów - wybrano władze FZZMK na kadencję 2024-2029

Krajowy Zjazd Delegatów - wybrano władze FZZMK na kadencję 2024-2029

20 marca 2024 w Zakopanem, Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych dokonał wyboru władz FZZMK na kadencję 2024-2029. 
Prezydium FZZMK w kadencji 2024-2029 tworzą:
Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK
Jarosław Kucz - Wiceprzewodniczący (spółka PKP CARGO S.A)
Zdzisław Szewczyk -  Wiceprzewodniczący (spółka PKP INTERCITY S.A.)
Robert Bednarek -  Wiceprzewodniczący (spółka POLREGIO S.A.)
Jacek Dębski -  Wiceprzewodniczący (spółka Koleje Mazowieckie sp. z o.o.)
Grzegorz Kostrzewski -  Wiceprzewodniczący (spółka PKP LHS sp. z o.o.)
Daniel Konieczny - Wiceprzewodniczący
Janusz Matlak - Wiceprzewodniczący

IMG_7795jpg

Krajową Komisję Rewizyjną FZZMK w kadencji 2024-2029 tworzą:

Jacek Brzeziński - Przewodniczący
Michał Zagrodnik - Wiceprzewodniczący
Ryszard Wolski
Paweł Lasowski 
Robert Zębacki
Dariusz Lider
Grzegorz Waśko
Piotr Saczko
Radosław Wojciechowski