Krzysztof Mamiński prezesem Przewozów Regionalnych

Krzysztof Mamiński prezesem Przewozów Regionalnych

13 kwietnia rada nadzorcza Przewozów Regionalnych zakończyła postępowanie kwalifikacyjne, wybierając Krzysztofa Mamińskiego na stanowisko prezesa zarządu – dyrektora generalnego. Przez ostatni miesiąc Mamiński pełnił już obowiązki prezesa po rezygnacji ze stanowiska Tomasza Pasikowskiego. Członkiem zarządu – dyrektorem finansowym został Krzysztof Zgorzelski. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła decyzję o ogłoszeniu nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu – dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.
Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od 36 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980, w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP SA ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP. 18 marca br. Krzysztof Mamiński został wybrany p.o. prezesem zarządu Przewozów Regionalnych. Funkcję prezesa zarządu pełni od 13 kwietnia br.

Nowy Prezes Zarządu zapowiedział, że będzie konsekwentnie realizował założoną przez spółkę strategię. Podkreślił również, że będzie dążyć do tego, aby Przewozy Regionalne utwierdziły swoją pozycję największego i najefektywniejszego kosztowo przewoźnika w segmencie kolejowych usług regionalnych.

Na stanowisko członka zarządu – dyrektora finansowego rada nadzorcza wybrała Krzysztofa Zgorzelskiego, który swoją funkcję będzie pełnił od 18 kwietnia br.

Krzysztof Zgorzelski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył podyplomowe studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy inspektora w Polskim Banku Inwestycyjnym. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada duże doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży transportowej. Był między innymi Dyrektorem Biura Finansowego PKP CARGO oraz Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego spółki Eurolot.