Lepiej późno niż wcale. Wraca sprawa urealnienia ekwiwalentu pieniężnego za węgiel w PKP CARGO S.A.

Lepiej późno niż wcale. Wraca sprawa urealnienia ekwiwalentu pieniężnego za węgiel w PKP CARGO S.A.

Bardzo cieszymy się, że Koledzy z Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, po blisko dziewięciu miesiącach od naszego wystąpienia w tej sprawie do Prezesa PKP CARGO S.A. (pismo FZZMK 04/07/2022 z dnia 04 lipca 2022 roku) zrozumieli jak bardzo istotny jest to problem. Być może długa zima i wysokie ceny opału były motorem napędowym do działania.
Dla przypomnienia publikujemy nasze wystąpienie w tej sprawie oraz odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Pana Zenona Kozendry Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników, który jest adresatem wystąpienia Kolegów z FZZK.
Zachęcamy również Kolegów do wsparcia naszej inicjatywy dotyczącej zmiany systemu wynagrodzenia pracowników PKP CARGO S.A. polegającej na wprowadzeniu tzw. wynagradzania wskaźnikowego dla wszystkich pracowników spółki zamiast nieprzystającego do obecnych realiów niskiego wynagrodzenia zasadniczego i niezliczonej ilości ruchomych dodatków. Gdyby pozostałe organizacje będące stroną ZUZP w PKP CARGO S.A. wsparły naszą propozycję wprowadzenia zmiany dotyczącej  odprawy  emerytalnej i rentowej oraz nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy dla pracowników PKP CARGO byłoby spełnieniem oczekiwań pracowników których jesteśmy reprezentantami. Pamiętajmy w jedności siła. Cieszymy się, że zaczynamy mówić jednym głosem.

zwikszenie deputatujpg

zwikszenie deputatu_01jpg
odpowied kozendry na dodatek weglowyjpg