Mała zagadka – coś tu nie gra. OPZZ zadaje ważne pytanie!

Mała zagadka – coś tu nie gra. OPZZ zadaje ważne pytanie!

Partnerzy społeczni otrzymali wstępny projekt ustawy budżetu 2019 wraz z uzaadnieniem oraz dokument „Planowanie w układzie zadaniowym na 2019 - skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2019 i dwa kolejne lata.”

Mała zagadka – coś tu nie gra

Poniżej przedstawiamy Państwu fragment ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

„Art. 18. 1 Strona rządowa, nie później niż 30 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i strony pracodawców.”

Jak dobrze Państwo zauważyli różnica polega w braku w ustawie wyrazu „wstępny”. Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach. Mała różnica, ale okazuje się szalenie ważna! Rząd udostępnił Partnerom Społecznym „wstępny” projekt ustawy do zaopiniowania. W naszej opinii jest to próba bawienia się ze związkowcami jak z dziećmi w piaskownicy – dać nam iluzję tego, że mówimy o ważnych sprawach, że strona rządowa traktuje nas poważnie. Tymczasem projekt ustawy trafi do sejmu w kształcie, na który strona społeczna nie będzie miała absolutnie żadnego wpływu!

Dyrektor Biura Prezydialnego i Dialogu Społecznego OPZZ i Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego – Janusz Gołąb w mailu wystosowanym do Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, zadaje kilka kluczowych pytań dotyczących tej sprawy:

„Ar. 18 Ustawy o RDS i … nic nie mówi o opiniowaniu „wstępnego projektu ustawy budżetowej”?

Czy poza wstępnym projektem będą jeszcze inne?

Czy to oznacza, ze rząd przedstawia nam do zaopiniowania jeden dokument, a później otrzymamy właściwy a nie wstępny projekt – w jakim trybie?

Jak liczą się terminy dla „wstępnego projektu ustawy budżetowej” – bo art. 18 ustawy o RDS nic o tym nie mówi?”

OPZZ i wszyscy partnerzy społeczni z niecierpliwością czekają na wnikliwą analizę pytań oraz szybką i wyczerpującą odpowiedź! Pytamy, czy i kiedy dostaniemy do zaopiniowania ostateczny projekt ustawy budżetu 2019.

źródło: www.opzz.org.pl