Maciej Libiszewski złożył dymisję z funkcji prezesa spółki PKP Cargo

Maciej Libiszewski złożył dymisję z funkcji prezesa spółki PKP Cargo

Maciej Libiszewski złożył dymisję z funkcji prezesa spółki PKP Cargo po dzisiejszym posiedzeniu rady nadzorczej. W ślad za nim swoją rezygnację ogłosił także Arkadiusz Olewnik, członek zarządu ds. finansowych. Decyzje te mają skutek natychmiastowy. Do pełnienia obowiązków prezesa oddelegowany został prezes PKP SA Krzysztof Mamiński.
Przyczyną złożenia rezygnacji Macieja Libiszewskiego z funkcji prezesa PKP Cargo było „wykorzystanie wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych” – czytamy w komunikacie przewoźnika. – Składam niniejszym rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu PKP Cargo. Nadal deklaruję wolę dalszej oddanej pracy na rzecz spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej znaczenia, jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju – podaje Libiszewski w komunikacie.

W ślad za prezesem spółki, swoją rezygnację złożył także inny członek zarządu. Z zasiadania w zarządzie zrezygnował Arkadiusz Olewnik, członek zarządu ds. finansowych.