MAP odpowiada na wystąpienie związków zawodowych ws. PKP CARGO S.A.

MAP odpowiada na wystąpienie związków zawodowych ws. PKP CARGO S.A.

Minister aktywów państwowych nie zwołał jeszcze walnego zgromadzenia PKP S.A. , która kontroluje spółkę  PKP CARGO S.A. poprzez posiadanie 33,01 % akcji. Tym samym na zmiany akceptowane przez obecny rząd trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Otrzymaliśmy odpowiedź z MAP na nasze wystąpienie ws. PKP CARGO S.A. .Skarb Państwa jako akcjonariusz
spółki PKP S.A. stale monitoruje sytuację PKP S.A. oraz spółek będących w Grupie PKP.
Pozwala to dokonać oceny kwalifikacji osób zarządzających tymi podmiotami oraz
sprawujących nadzór w ramach organów spółek.
Z dostępnych danych, dotyczących notowań PKP CARGO na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie wynika, że w okresie ostatnich 10 lat wartość akcji tego
podmiotu zmniejszyła się ponad pięciokrotnie, tj. z 81,15 złotych w dniu 31.10.2013 r. do
14,58 złotych z dniu 29 grudnia 2023 r. i napisał resort w odpowiedzi.

MAP2024jpg

MAP2024_01jpg