Minister Infrastuktury i Rozwoju odpowiada komitetowi protestacyjno strajkowemu w PKP CARGO

Minister Infrastuktury i Rozwoju odpowiada komitetowi protestacyjno strajkowemu w PKP CARGO

Zamiast odpowiedzi od Pani Premier Ewy Kopacz do której kierowaliśmy nasz list, otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra Sławomira Żałobki. Treść listu publikujemy i pozostawiamy bez komentarza.