Miotła zamiata w PKP CARGO S.A.

Miotła zamiata w PKP CARGO S.A.

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała 24.04.2024 trzech członków zarządu spółki, w tym – pełniącego obowiązki prezesa Macieja Jankiewicza, zawieszonych Dariusza Seligę i Marka Olkiewicza. Nowym p. o. prezesa został Marcin Wojewódka.

Do zarządu Rada Nadzorcza delegowała czasowo (do 25 lipca) trzy osoby ze swojego grona: Monikę Starecką, Pawła Miłka i Marcina Wojewódkę. Temu ostatniemu powierzono pełnienie obowiązków prezesa od 26 kwietnia 2024.

Z raportu rocznego PKP Cargo za 2023 r. można wywnioskować że sytuacja w PKP CARGO S.A. jest zła. Wynik finansowy co prawda jest dodatni,ale jednak w kolejnych kwartałach sytuacja pogarszała się (ostatni przyniósł stratę netto w wysokości blisko 20 mln zł). Maleją udziały przewoźnika w rynku oraz masa ładunków i praca przewozowa (obie wartości o przeszło 17% rok do roku).