Najlepsze wyniki kwartalne PKP Cargo od momentu wejścia na giełdę

Najlepsze wyniki kwartalne PKP Cargo od momentu wejścia na giełdę

W okresie styczeń-wrzesień Grupa PKP Cargo zanotowała wynik netto na poziomie 194 mln zł. To wzrost aż o 275% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.
Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa PKP Cargo osiągnęła 3,84 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku (3,46 mld zł). To także najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku. Rekordowa jest EBITDA, wskaźnik ten wyniósł 702 mln zł, co oznacza wzrost aż o 32% w stosunku do wyniku osiągniętego w ub.r. (532 mln zł). Po dziewięciu miesiącach zanotowano wzrost wyniku netto z 52 mln zł w 2017 roku do 194 mln zł w 2018. Pod kontrolą pozostają koszty jednostkowe, które po trzech kwartałach wzrosły tylko o 4,6% przy jednoczesnym wzroście przychodów jednostkowych aż o 9,3%.

Warsewicz: Poprawiliśmy efektywność

– Przede wszystkim nasze rezultaty są wypadkową podnoszenia konkurencyjności na rynku logistycznym, co przyciąga klientów, i poprawy naszej efektywności – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. – Według danych GUS w sierpniu i wrześniu PKP Cargo zanotowało wzrost masy przewiezionych ładunków, podczas gdy cały rynek kolejowy borykał się ze spadkiem transportów – mówi Warsewicz.

Warto zauważyć, że korzystne dla grupy są także wyniki finansowe osiągnięte w samym trzecim kwartale 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Przychody operacyjne wzrosły z 1,19 mld zł do 1,33 mld zł. Znacząco wyższa była także EBITDA – ze 199 mln zł do 279 mln zł. Jak podkreśla rzecznik prasowy PKP Cargo Krzysztof Losz, wyniki w okresie lipiec-wrzesień 2018 roku są jednocześnie najwyższymi wartościami kwartalnymi osiągniętymi przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia spółki na giełdę. W miesiącach lipiec-wrzesień Grupa odnotowała także znaczny wzrost wyniku netto (z 32 mln zł do 105 mln zł).

Co wozi PKP Cargo?

Grupa PKP Cargo w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku przewiozła w sumie 90,7 mln ton towarów (+3,0% r/r). Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane (+23,2%) oraz dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych (+18,3%).

Przewozy intermodalne rozwijają się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W trzech kwartałach 2018 roku spółka przewiozła w tym segmencie 6,6 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 18,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku (5,6 mln ton).

Duże wzrosty odnotowuje także rynek przewozu kruszyw. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku Grupa PKP Cargo przewiozła aż 23,2% więcej kruszyw i materiałów budowlanych niż w ub.r. (wzrost z 15,9 mln ton do 19,6 mln ton).

W grupie towarów „metale i rudy“ przewieziono 9,5 mln ton (-2,9%). W segmencie węgla kamiennego spółka przewiozła w trzech kwartałach 2018 roku 38,1 mln ton towarów (-1,1%).