Nie żyje Stanisław Stolorz.

Nie żyje Stanisław Stolorz.

 
Głęboko wstrząśnięci przekazujemy tragiczną informację, że 23 kwietnia 2019 zmarł Stanisław Stolorz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.

W imieniu Prezydium FZZMK najbliższym ś.p. Stanisława składam wyrazy najszczerszego współczucia.
 
Grzegorz Samek - Przewodniczący FZZMK


0b2c0f4f7276d5cab9ebf370bc3a4b57_XLjpg

STANISŁAW STOLORZ  1961-2019
Przewodniczący Federacji ZZK
 
Z koleją związany był od 1980 roku. Był pracownikiem Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach. Absolwent Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Sosnowcu (specjalność: ruch i przewozy kolejowe). Był dyżurnym ruchu stacji Katowice-Szopienice, dyspozytorem w Rejonie Przewozów Kolejowych w Katowicach, kierownikiem Rejonowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Katowicach. Pracując zawodowo ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia magisterskie, a następnie podyplomowe studia menedżerskie. Działacz Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich. Był wiceprzewodniczącym Rady Branżowej Infrastruktury Kolejowej. Od jesieni 2003 do czerwca 2008 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przez następne dwuletnie kadencje był członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A. W latach 2004-2008 był wiceprzewodniczącym Federacji ZZP PKP ds. organizacyjnych. Od 2008 roku przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, a od kwietnia 2016 roku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. W maju 2018 roku wybrany (po raz koeljny) pierwszym wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych.