Nowe stawki kilometrówki

Nowe stawki kilometrówki

2 stycznia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Rozporządzenie zmienia stawki tzw. kilometrówki, których wysokość nie zmieniała się przez niemal 15 lat (od 2007 r.), mimo znaczącej zmiany kosztów użytkowania pojazdów. OPZZ wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi m.in. z pocztowcami, od lat postulował o uaktualnienie stawek tzw. kilometrówki i protestował przeciwko przerzucaniu kosztów wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na pracowników poprzez zbyt niskie koszty stawek za km przebiegu pojazdu.

W ostatnim czasie temat znów został postawiony przez OPZZ na forum Rady Dialogu Społecznego, dzięki czemu dokonano wreszcie zmian w rozporządzeniu regulującym tzw. kilometrówkę. Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:

              a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
              b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł

  • dla motocykla – 0,69 zł,
  • dla motoroweru – 0,42 zł

Przypomnijmy, że OPZZ w swojej opinii do projektu rozporządzenia stwierdził, że z uwagi na wysoką inflację oraz wzrost cen paliw i kosztów utrzymania pojazdów nowe stawki powinny być wyższe aniżeli przedstawione przez Ministerstwo. Domagaliśmy się nie tylko zwiększenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu ale także przedstawienia ekspertyz, na podstawie których wyliczono proponowane w projekcie rozporządzenia stawki. W ocenie OPZZ, stawka za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 powinna zostać podniesiona do poziomu co najmniej 1,35 zł. Wskazywaliśmy ponadto na konieczność wprowadzenia do projektu rozporządzenia przepisów, które będą przeciwdziałać zamrażaniu w przyszłości stawek tzw. kilometrówki.

Ostatecznie jednak Ministerstwo przyjęło w rozporządzeniu stawki za 1 km przebiegu pojazdu jak wskazane powyżej i choć nie można być w pełni usatysfakcjonowanym ich poziomem to nowelizacja rozporządzenia jest niewątpliwym dokonaniem związków zawodowych zrealizowanym w dialogu społecznym, które przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników użytkujących prywatne pojazdy do celów służbowych.