Odpowiedź Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawiciela Pracowników na wystąpienie FZZMK z dnia 18 lutego 2021 roku.

Odpowiedź Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Przedstawiciela Pracowników na wystąpienie FZZMK z dnia 18 lutego 2021 roku.

Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych wystąpiła w dniu 18 lutego 2021 do Pana Zenona Kozendry - członka zarządu, przedstawiciela pracowników w PKP CARGO S.A. o podjęcie skutecznych działań w sprawach zgłoszonych na spotkaniu w siedzibie spółki w dniu 17 lutego 2021roku :  FZZMK w dniu 28 stycznia 2021 r wystąpiła do Prezesa zarządu Spółki z pismem w sprawie Uchwały Nr 21/2021 dotyczącej wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych oraz nagród jubileuszowych pracownikom, którzy zawrą z pracodawcą porozumienie rozwiązujące umowę o pracę w okresie od 1 stycznia 2021 do 28 lutego 2021r. Pismo otrzymał Pan do wiadomości. Mimo deklaracji jaką Pan złożył jako Reprezentant Pracowników w zarządzie Spółki w dniu 8 lutego podczas wideokonferencji związanej z rokowaniami zmian do PUZP, że otrzymamy odpowiedź w terminie krótszym niż trzy dni do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi w sprawie tak istotnej dla pracowników. - W dniu 14 stycznia 2021r. FZZMK wystąpiła z pismem w sprawie przekazania informacji dotyczącej sytuacji zatrudnieniowej . Odpowiedź jaką otrzymaliśmy w żadnym razie nie wyczerpuję zagadnień o które prosiliśmy. Oczekujemy zatem pilnego jej uzupełnienia. - W dniu 17 lutego 2021r. FZZMK podniosła sprawę naruszenia naszym zdaniem postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych w części dotyczącej corocznego wzrostu wynagrodzeń. Mimo, iż zgłaszamy sprawę na każdym spotkaniu od miesiąca grudnia ubiegłego roku nie otrzymujemy odpowiedzi. FZZMK jednoznacznie podkreśla, że zobowiązanie wzrostu wynagrodzeń leży po stronie Spółki jedynie wysokość wzrostu wynagrodzeń jest corocznie negocjowana z organizacjami związkowymi.
- Ponadto na spotkaniu w dniu 17 lutego 2021r. nasza organizacja podniosła kolejny już raz sprawę dotyczącą przeprowadzenia badań przesiewowych związanych z COVID- 19. Oczywistym dla nas jest, że badania powinny być prowadzone w oparciu o zasadę dobrowolności. 

W dniu 5 marca 2021 otrzymaliśmy odpowiedź, którą Państwu poniżej przedstawiamy.

odp CARGO na wyst fzzmk z dnia 18 lutegojpg

odp CARGO na wyst fzzmk z dnia 18 lutego_01jpg