Odpowiedź PKP CARGO dotycząca podawania nieprawdziwych informacji

Odpowiedź PKP CARGO dotycząca podawania nieprawdziwych informacji